Công tác trục với cây và nạo hút bùn cát khu vực kênh dẫn, bể áp lực năm 2023

Thực hiện theo hợp đồng số 29/2023/XL-AL, về việc Xử lý bồi lắng khu vực kênh dẫn, bể áp lực cửa nhận nước năm 2023- Nhà máy thủy điện A Lưới. Ngày 18/04/2023 Nhà thầu Công ty TNHH MTV Xây dựng,Thương mại H.A.C đã tiến hành tập kết vật tư máy móc thiết bị và nhân lực để thi công gói thầu với nội dung:

1. Khu vực kênh dẫn vào:

- Từ ngày 22/04 đến ngày 29/04/2023 Nhà thầu dùng phao tời, 2 xuồng máy cùng thợ lặn tiến hành lặn trục vớt cây và dăm gỗ chìm bồi lắng dưới đáy kênh dẫn

2. Khu vực bể áp lực:

-Từ ngày 18/04 đến ngày 21/04/2023 Nhà thầu tiến hành lặn trục vớt cây và dăm gỗ tại khu vực lưới chắn rác cửa nhận nước và khu vực bể áp lực.

-Từ ngày 30/04 đến ngày 8/05/2023, sau khi trục vớt rác và dăm gỗ Nhà thầu sử dụng máy bơm hút 300 cv nạo hút bùn khu vực bể áp lực, bùn đất được hút ra dẫn theo đường ống bơm lên bể chứa tại Km1+500.

3. Kiểm tra hiện trường:

Ngày 10/05/2023 phòng Quản lý xây dựng đi kiểm tra hiện trường và quay camera kiểm tra trước lưới chắn rác cửa nhận nước, khu vực bể áp lực và tuyến kênh dẫn. Kết quả kiểm tra cho thấy cây gỗ, dăm gỗ đã được trục vớt hết trên toàn bộ tuyến kênh dẫn, bể áp lực và cửa nhận nước, bùn cát bồi lắng khu vực bể áp lực đã được nạo vét hết.

Công tác trục vớt cây và dăm gỗ, nạo hút bùn khu vực kênh dẫn vào bể áp lực nhà máy thuỷ điện A Lưới, đã thực hiện đúng theo quy trình vận hành và bảo trì các hạng mục công trình thuỷ công, đảm bảo an toàn người và thiết bị trong quá trình thi công,  làm hạn chế tổn thất cột nước trước cửa nhận nước, đảm bảo an toàn cho phát điện.

Hình ảnh hiện trường thi công gói thầu 29/2023/XL-AL.


   

    Phạm Tuấn Anh-P6