Hội thảo “Khoa học và Công nghệ & Giải pháp tiết kiệm năng lượng hướng tới phát triển bền vững”

Tháng năm năm 2023, Miền Trung và cả nước Việt Nam bắt đầu bước vào mùa khô, nguồn điện đang có nguy cơ thiếu hụt trước nhu cầu tiêu thụ đang tăng cao của toàn xã hội!

        Để góp phần giải quyết nhu cầu điện năng cho sinh hoạt và sản xuất hiện nay; Phòng Quản lý công nghệ - Sở khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng đã đứng ra tổ chức hội thảo “Khoa học và Công nghệ & Giải pháp tiết kiệm năng lượng hướng tới phát triển bền vững” cho các đơn vị , doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hình 1. Khai mạc hội thảo.

Hình 2. Các đơn vị tham dự hội thảo.

Hình 3. Hiện trạng nguồn và lưới điện Việt Nam.

     Hội thảo đã trình bày các vấn đề chính sau:

Tình trạng thực tế nguồn và lưới điện Việt Nam hiện nay,…

Các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng với chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ.

Tiết kiệm năng lượng – Chia sẻ từ góc nhìn trong công tác quản lý.

Giới thiệu các hoạt động hỗ trợ tiết kiệm năng lượng tại Đà Nẵng năm 2023.

          Kết nối cung cầu: Tạo điều kiện cho các đơn vị dễ tiếp cận với các giải pháp thực tế.

Hình 4. CT Munhean giới thiệu giải pháp lọc sóng hài.

Hội thảo đã giúp các doanh nghiệp nắm được tình hình nguồn và hệ thống điện Việt Nam hiện nay về việc tăng giá điện, yêu cầu cấp thiết về tiết kiệm điện năng trong hệ thống điện Việt Nam hiện nay, và trong mọi hoạt động xã hội.

Tổng quan các văn bản về tiết kiệm điện, trách nhiệm của các đơn vđiện lực và khách hàng sử dụng điện, hệ thống văn bản về tiết kiệm điện)

        Giúp các doạnh nghiệp, Công ty,… Nắm được các thông tư yêu cầu về tiết kiệm điện. Triển khai ứng dựng thực tế để góp phần cải thiện tình hình cung ứng điện năng của ngành điện trong năm 2023 và những năm tới.


Người viết: Đỗ Việt Hùng - Phòng kỹ thuật.