Nhà máy thủy điện A Lưới thực hiện công tác tiểu tu TM2 năm 2023

Nhà máy thủy điện A Lưới thực hiện công tác tiểu tu TM2 năm 2023.

 Để kiểm tra, kiểm soát tình trạng hoạt động của thiết bị khối tổ máy cùng với việc đáp ứng kế hoạch sản xuất hàng năm đã được Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo Nhà máy phê duyệt. Theo kế hoạch sản xuất của Công ty công tác tiểu tu TM2 từ ngày 18/4 đến 27/4. Tuy nhiên đ đáp ứng nhu cầu phụ tải nên trung tâm điu độ Hệ thống điện Quốc gia đã thay đổi kế hoạch tiểu tu TM2 từ ngày 29/4 đến ngày 07/5.

Hòa trong không khí của đợt nghỉ lễ lớn và kéo dài 5 ngày của đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 và ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngay tại Nhà máy thủy đin A Lưới các cán bộ đã thực hiện các bước cho công tác Tiểu tu tổ máy 2. Các các chương trình, kế hoạch tiểu tu được hoàn thiện ngay trong những ngày đầu tháng 4 cùng với đó là các công tác chuẩn bị như đề các xuất phương án sửa chữa thay thế, dự trù các VTTB cần thiết đến quá trình tiểu tu, đồng thời thực hiện liên hệ với ngưi dân đa phương để tham gia trong kỳ tiểu tu này v.v…

Đ đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tiểu tu và làm việc của cán bộ tại Nhà máy và lực lưng tăng cường. Cán bộ an toàn của Công ty phối hợp với cán bộ an toàn Nhà máy đã thực hiện đào tạo cho các công nhân thuê ngoài và rà soát lại các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn an toàn trong suốt quá trình tiểu tu.

Lực lưng thuê ngoài đưc đào to an toàn trước khi làm việc

Các thiết bị khối tổ máy được vệ sinh, bảo dưỡng và cải tạo: Từ máy phát, các máy biến áp, các hệ thống điều tốc, hệ thống nước kỹ thuật, đến các thiết bị trạm,… Tuabin máy phát, các ổng,… đu được kiểm tra bảo dưỡng kỹ càng theo đúng hướng dẫn ký thuật.

Đ đáp ng đúng kỹ thuật và đúng tiến đ đề ra, các nhóm công tác đã chủ động trình các cấp Lãnh đo tăng cường làm việc ngoài giờ nhằm đảm bảo hoàn thành công tác tiểu tu sớm nhất. Với sự tậm tâm, nhiệt huyết của các cán bộ thực hiện công tác. Tất cả cán bộ tại Nhà máy tin tưởng các thiết bị vận hành ổn đnh và đáp ng được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một số ảnh trong quá trình thực hiện tiểu tu TM2

Kiểm tra sửa chữa bộ làm mát ổớng tuabin

Kiểm tra bảo dưỡng máy phát 13,8kV và TD92

Kiểm tra và thay thế kim phun, vành chặn.


 Bảo dưỡng thiết bị trạm

Bài tự viết:

Phan Gia hưng – P7