Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) đã vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

            Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) đã vinh dự đón nhận bằng khen do Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khen tặng cho Doanh nghiệp  đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp khu vực Miền Trung- Tây Nguyên năm 2022.
     Phần thưởng vinh danh này vừa là sự khích lệ, động viên tinh thần to lớn vừa là động lực thúc đẩy Ban lãnh đạo cùng tập thể ngưi lao động EVNCHP tiếp tục thẳng tiến về phía trưc, vươn lên gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong chặng đường mới, cống hiến sức mình cho sự nghiệp CNH - HĐH đt nước.                                                        EVNCHP nhận bằng khen của VCCI

   

    Mục tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025, EVNCHP sẽ tiếp tục vận hành ổn định, an toàn các nhà máy. Bên canh đó, đ tăng doanh thu lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho ngưi lao động và quyền lợi của các cổ đông, EVNCHP cũng tập trung tối ưu hóa hot động sản xuất kinh doanh Nhà máy thủy đin A Lưới; phát huy tối đa công suất của Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu dòng tiền đ tăng lợi nhuận, cổ tức, đồng thời tập trung phát triển dịch vụ sửa chữa các nhà máy thủy đin, điện mặt trời, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát công trình để phát huy thế mạnh và nâng cao trình đ năng lc cho đội ngũ kỹ thuật; mặt khác Công ty tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, vận hành, đảm bảo các nhà máy hoạt động ổn định, an toàn, cung cấp điện hiệu quả cho hệ thống điện Quốc gia.

                                                                                                    Trần Tâm Hạnh - Phòng TC-NS