Phân xưởng sửa chữa tiểu tu các thiết bị cửa nhận nước NMTĐ A Lưới

Do Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia và Miền Trung tạm hoãn lịch cắt điện để tiểu tu khối tổ máy H2 NMTĐ A Lưới theo lịch đăng ký đã duyệt tháng 4/2023, lãnh đạo Nhà máy đã linh hoạt chuyển mục tiêu sang thực hiện gói thầu tự thực hiện số 30/2023/XL-AL Trung tu, đại tu hệ thống phụ năm 2023 NMTĐ A Lưới!

Phân xưởng sửa chữa NMTĐ A Lưới (P7) đã nhanh chóng triển khai công tác bảo ỡng, kiểm tra, thí nghiệm các thiết bị thuộc khu vực nhà A Co và cửa nhận nước đầu tuần vào ngày 18/04/2023.

Hệ thống Pin mặt trời áp mái nhà A Co đã được ưu tiên bảo dưỡng trước, công tác này khá khó và nguy hiểm do phải chuyển dụng cụ, nước lên cao và một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tuy nhiên vận dụng các giải pháp an toàn thích hợp, công tác đã hoàn thành an toàn, đảm bảo chất lượng.

Hình 1. Vệ sinh hệ thống pin mặt trời áp mái 5kW cửa nhận nước.

Hình 2. Phát quang hành lang tuyến cấp điện cho nhà A Co.

         Sau khi hoàn thành bảo dưỡng hệ thống pin mặt trời áp mái, các nhóm cơ điện bắt đầu triển khai công việc tại cửa nhận nước; Đây là mảng khối lượng chính tại khu vực cửa nhận nước.

Hình 3. Bảo dưỡng máy phát Diezen cửa nhận nước.

Hình 4. Bảo dưỡng thí nghiệm cầu trục cửa nhận nước.

Hình 5. Kiểm tra bảo dưỡng gàu ngoạm rác cửa nhận nước.

          Để bảo dưỡng gàu ngoạm rác, Phân xưởng sửa chữa đã phối hợp với nhà thầu đang triển khai nạo vét kênh dẫn và lưới chắn rác, với tinh thần tích cực, cố gắng, đến cuối tuần, ngày 21/04/2023 khối lượng tiểu tu cửa nhận nước năm 2023 đã hoàn thành, sẵn sàng để triển khai các công việc khác trong tháng 5 sắp tới.

Người viết: Đỗ Việt Hùng  Phòng kỹ thuật.