CÔNG TÁC THI CÔNG XỬ LÝ BỒI LẮNG KHU VỰC KÊNH DẪN BỂ ÁP LỰC CỬA NHẬN NƯỚC NĂM 2023

CÔNG TÁC THI CÔNG XỬ LÝ BỒI LẮNG KHU VỰC KÊNH DẪN BỂ ÁP LỰC  CỬA NHẬN NƯỚC NĂM 2023

     Trên cơ sở kế hoạch duy tu bão dưỡng năm 2023 tại Nhà máy thủy đin A Lưới. Hợp đồng xây lắp số 29/2023/XL-AL giữa Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại HAC đã triển khai thi công trên phương án kỹ thuật thi công xử lý bồi lắng khu vực kênh dẫn, bể áp lực cửa nhận nước năm 2023. Chủ đầu tư yêu cầu  Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, an toàn và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết đđảm bảo việc thi công hoàn thành trước 31/5/2023 nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất công ty. Hiện nay Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại HAC đã tập kết vật tư, máy móc thiết bị từ ngày 18/4/2023 và triển khai thi công tiến hành  thi công trục vớt hết cây và rác trưc lưới chắn rác Cửa nhận nước và gần 30% khối lượng kênh dẫn. Công tác thi công hút bùn Nhà thầu HAC đang tiến hành thi công lắp đặt hệ thống đường ống và phao hút để tiến hành thi công hút bùn Bể áp lực và kênh dẫn đảm bảo tiến độ thi công theo phương án được duyệt.


 

Hình ảnh: Công tác chuẩn bị trước khi thi công

      

  Hình ảnh: Vớt rác trước ới chắn rác – Cửa nhận nước

                                                             

 Hình ảnh: Vớt rác trước cửa Bể áp lực – Cửa nhận nước

                                                          Bài tự viết: Huỳnh Đình Dũng - P6