Huấn luyện An toàn điện định kỳ năm 2023 tại Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Để cũng cố nhận thức cho người lao động công tác tại Nhà máy điện mặt trời Cư Jút về An toàn điện, hạn chế nguy cơ xảy ra các tai nạn lao động trong quá trình hoạt động sản xuất, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động. Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 18/04/2023 Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung phối hợp với Công ty Cổ Phần Kiểm Định và Đào Tạo An Toàn Lao Động miền Trung đã tổ chức huấn luyện An toàn điện định kỳ năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

          Thực hiện tốt công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và an toàn điện có ý nghĩa hết sức quan trọng về các mặt kinh tế, xã hội. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và an toàn điện góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa tai nạn lao động, duy trì sức khỏe, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho cán bộ công nhân viên và toàn xã hội. Về mặt kinh tế, người lao động được an toàn, khỏe mạnh, không bị ốm đau bệnh tật sẻ yên tâm công tác, góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã đề ra. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, tất cả các cán bộ, nhân viên của Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã tham gia một cách nhiệt tình sôi, nổi chương trình huấn luyện An toàn điện năm 2023.


Lãnh đạo Nhà máy ĐMT Cư Jút phát biểu khai mạc huấn luyện ATĐ năm 2023


Giảng viên huấn luyện ATĐ năm 2023 tại NMĐMT Cư Jút

          Trong đợt huấn luyện này, cán bộ, nhân viên Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã được các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động và an toàn điện đến từ Công ty Cổ phần Kiểm định và đào tạo An toàn lao động miền Trung truyền đạt những kiến thức hết sức thiết thực, bổ ích cho công việc thực tế hằng ngày.

                                                                                                                                   Bài tự viết: Lữ Đức Lượng – P8