Thanh niên ngành điện phải xung kích "Giữ lửa truyền thống - Tiếp bước tương lai"

Chi đoàn thanh niên EVNCHP đã tham dự và chia sẻ với Lãnh đạo EVNCPC 03 câu hỏi rất thiết thực và đã được Chủ tịch HĐTV EVNCPC, Đoàn thanh niên EVN cùng Tổng Giám đốc trả lời, đó là các vấn đề về (i) chuyển sinh hoạt Đoàn trực thuộc EVN, (ii) quyền lợi thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự khi đang công tác và (iii) tình hình thoái vốn tại các công ty cổ phần theo quy định về sở hữu chéo của EVN.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã thẳng thắn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu khi còn làm công tác Đoàn và kêu gọi thanh niên EVNCPC phải xung kích đi đầu trong công tác chuyển đổi số, sáng tạo cách làm Đoàn và tạo quỹ cho Đoàn. 

TGĐ cũng chia sẻ quan điểm, thanh niên muốn thành công thì theo ông trước tiên phải trung thực. Nếu không trung thực sẽ rất khó thành công. Ông hứa sẽ không bao giờ phụ những thanh niên có tài và trung thực đi đầu.Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, lãnh đạo Tổng công ty và cựu cán bộ Đoàn tham gia chia sẻ ý kiến tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Tổng công ty, cựu cán bộ Đoàn đã tham gia chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết nhằm đóng góp vào chương trình hoạt động của Đoàn Tổng công ty. Lãnh đạo luôn đặt niềm tin vào thế hệ cán bộ Đoàn đương nhiệm sẽ lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng công ty ngày càng sôi nổi, thể hiện rõ vai trò, vị thế và trách nhiệm của tuổi trẻ; chung sức, đồng lòng viết tiếp những trang sử truyền thống, lập nên những thành tích mới trong học tập, lao động và sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng bộ Tổng công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC cho biết, thời gian qua Đảng ủy Tổng công ty luôn dành sự quan tâm đến hoạt động đoàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào thanh niên của Tổng công ty tiếp tục phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cụ thể; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Qua các hoạt động đã góp phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách; vừa có trí thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo. Chủ tịch tin tưởng rằng, các thế hệ đoàn viên thanh niên của Tổng công ty thời gian tới sẽ là hạt nhân trong áp dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.


Bài tự viết: 

Lê Quang Tuấn - P2 (Chi Đoàn thanh niên)