Màu xanh Cư Jút!

Em có thấy một màu xanh mát trong?

Ở giữa cánh đng năm xưa là sỏi đá.

Những cơn gió khô vn nơi đây tơi tả.

Cây chưa kp đâm chồi, nắng đã rọi ngả nghiêng

***

Nghề của anh là tìm kiếm khắp mọi miền.

Xây nguồn điện cùng hòa thêm vào mạng lưới.

Nguồn điện “xanh” - Mục tiêu anh hướng tới.

Tia sáng mặt trời cũng khơi gợi vạn tiềm năng.

***

Năm năm trước! anh đâu kịp nghĩ rằng.

Mảnh đất nơi này sắp căng tràn sức sống.

Từ những tia nắng vẫn ngày ngày rát bỏng,

Nay dòng điện “xanh”  theo sóng đến mọi nơi.

 ***

Mảnh đất năm xưa ởng chỉ có ánh mặt trời,

Chỉ có sỏi đá cùng tơi bời cây lá.

Nhưng gi đây, màu xanh và chim trời rộn rã.

Bỗng thấy đời vui dù vất vả chút tuổi xuân.


Cư Jút những ngày đầu dự án (ảnh: BQLDA Cư Jút)


                              Và Nhà máy điện mặt trời Cư Jút một ngày đu năm 2023  (Ảnh: NMĐMT Cư Jút)

   P/S: Kính tặng các anh, chị BQLDA Cư Jút và NM ĐMT Cư Jút.

                                                                                                                                                                                               Viết Quỳnh P2.