Infographic: Người EVN làm gì để hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023?

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen” sẽ diễn ra tại 63/63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Chung tay cùng cộng đồng, CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng chiến dịch này!

Sưu tầm: Nguyễn Thị Minh Huệ - P6

https://www.evn.com.vn/d6/news/Infographic-Nguoi-EVN-lam-gi-de-huong-ung-Gio-trai-dat-nam-2023-6-12-119395.aspx