NMTĐ A Lưới hoàn thành công tác tiểu tu phần trạm 220kV trong đợt cắt điện toàn trạm và đường dây 220kV ngày 10-14 tháng 3 năm 2023

Kết hợp đợt cắt điện đường dây 220kV và toàn trạm 220kV NMTĐ A Lưới. NMTĐ A Lưới đã triển khai công tác bảo dưỡng sửa chữa trạm 220kV và một phần tổ máy H2 theo kế hoạch tiểu tu tổ máy H2 năm 2023 đã phê duyệt.

Công tác bảoỡng, sửa chữa phần trạm 220kV và máy biến áp T1,T2 được ưu tiên để phục vụ cho công tác kiểm định các thiết bị điện theo TT33/2015!

Công tác chuẩn bị tốt, CBNV đã thành thục công việc, thêm yếu tố thời tiết thuận lợi đã giúp công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thành nhanh gọn.Hình 1. Tháo cáp nối chống sét 220 kV từ NM lên trạm.

Khối lượng bảo dưỡng thiết bị trạm 220kV khá nhiều và vất vả do phải làm việc trên cao, ngoài trời, tuy nhiên đây không phải là việc khó đối với CBNV của NM do đã thành thục qua nhiều năm thực hiện.Hình 2. Vệ sinh sứ dao cách ly 220 kV.

        Ngoài công tác tiểu tu theo KH, gói thầu kiểm tra hiệu chỉnh chỉ thị mức dầu thùng dầu phụ máy biến áp T2 và lọc dầu bảo dưỡng 2 máy biến áp cũng triển khai đồng thời.

 


Hình 3. Kiểm tra, hiệu chỉnh chỉ thị mức dầu thùng dầu phụ máy biến áp T2.Hình 4. Lọc dầu máy biến áp T1 và T2.

       Ngoài phần điện, Tổ cơ khí PXSC cũng tranh thủ thời gian triển khai thực hiện một phần khối lượng tiểu tu tổ máy H2 năm 2023 trong khoảng thời gian cho phép, do đặc thù công việc phần cơ khí thường nặng nhọc, cần nhiều thời gian nên tổ đã chọn những công việc có khả năng hoàn thành nhanh gọn, dứt điểm, phù hợp với khoảng thời gian cho phép. Tổ đã tập trung phần tuabin máy phát H2 để tăng cường độ tin cậy vận hành.


Hình 5. Kiểm tra và thay thế các vành chặn đã mòn, xuống cấp.Hình 6. Tổ cơ khí PX sửa chữa thay vành chặn kim phun số 4 và số 6.


Hình 7. Thay van phá chân không bơm nước làm mát H2.


Với sự linh hoạt, tổ chức điều hành hợp lý, ngay đầu năm 2023, trong 5 cắt điện đường dây 220kV, một khối lượng công việc, và các gói thầu khá đáng kể đã được hoàn thành, “giảm tải” cho khối lượng tiểu tu khối tổ máy H2 NMTĐ A Lưới vào tháng 4 sắp tới.

Người viết: Đỗ Việt Hùng..

Phòng kỹ thuật