Công tác tiểu tu nhà máy Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút năm 2023

Hòa trong không khí hứng khởi, kỳ vọng một năm bứt phá mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất của EVNCHP, với quyết tâm hoàn thành tốt toàn bộ công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng khắc phục các tồn tại kỹ thuật thiết bị, nâng cao độ tin cậy, tính sẵn sàng của các thiết bị nhà máy, đồng thời đảm bảo sản lượng phát điện đúng kế hoạch được duyệt. Ngay từ đầu năm, nhà máy Điện mặt trời Cư Jút đã lập Phương án kỹ thuật Tiểu tu Nhà máy điện mặt trời Cư Jút năm 2023 để kịp thời trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt.

Theo kế hoạch đã được duyệt đã được các cấp Điều độ chấp thuận, Nhà máy sẽ tiến hành tiểu tu, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị liên quan, từ ngày 01/03 đến ngày 10/03/2023.

Với đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và tay nghề cao cộng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, đặc biệt là các nhóm công tác trong quá trình triển khai công việc. Nhà máy đã hoàn thành các hạng mục tiểu tu thiết bị và đưa nhà máy trở lại hoạt động an toàn hiệu quả, vượt tiến độ 01 ngày so với kế hoạch đã được phê duyệt.

              

Hình ảnh thực hiện công tác tiểu tu tại nhà máy ĐMT Cư Jút

Song song với công tác tiểu tu, nhà máy đã phối hợp với Công ty TNHH MTV đo lường - thí nghiệm điện miền Bắc triển khai công tác kiểm định thiết bị.  

                

Hình ảnh thực hiện công tác kiểm định thiết bị nhà máy ĐMT Cư Jút

Kết thúc công tác tiểu tu, Lãnh đạo nhà máy và các Phòng ban liên quan tổ chức họp tổng kết đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại trong quá trình thực hiện, đồng thời để chia sẻ kinh nghiệm, cách xử lý các tình huống trong quá trình sửa chữa nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhà máy.

 

Lê Hữu Ngọc Lân – P8