ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG ĐIỆN TẠI ĐẮK NÔNG

Chiều 13/3, đồng chí Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mục đích để đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Các đơn vị cung ứng điện báo cáo với Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông về hoạt động của đơn vị

Giai đoạn 2016 - 2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 18 nhà máy điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 9,7 tỷ KW. Hoạt động của các nhà máy đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời truyền tải lên hệ thống điện quốc gia để cung cấp cho các tỉnh lân cận. 

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và chiến lược quy hoạch, kế hoạch về phát triển năng lượng của tỉnh Đắk Nông đã cơ bản bảo đảm được sự quản lý nhà nước đối với hoạt động điện lực.

Các văn bản đã tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong quản lý quy hoạch phát triển điện tại địa phương. Khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia phát triển điện. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư, quản lý, sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các thủ tục, hồ sơ được quy định rõ, cụ thể nên các tổ chức, cá nhân dễ hiểu, dễ thực hiện theo đúng quy định. 

Đồng chí Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị

Tuy nhiên, việc ban hành các chính sách chưa kịp thời đã ảnh hưởng đến việc đầu tư của các dự án. Việc chậm ban hành các cơ chế về giá điện đối với dự án điện gió và điện mặt trời gây khó khăn trong việc đầu tư, vận hành các dự án, ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư… Các dự án đã được phê duyệt chưa có cơ chế về đấu giá, đấu thầu. Do vậy, chưa có cơ sở chấp thuận nhà đầu tư theo quy định…

Tại buổi làm việc, các đơn vị cung ứng điện gồm: Công ty cổ phần thuỷ điện miền Trung, Công ty cổ phần thuỷ điện Đắk R’tíh, Công ty thuỷ điện Buôn Kuốp, Công ty thuỷ điện Đồng Nai đã báo cáo với Đoàn ĐBQH tỉnh hoạt động của đơn vị. Các đơn vị cung ứng điện cũng đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất, giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Dương Khắc Mai cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị. Tại các kỳ họp tới của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ kiến nghị đối với các vấn đề mà Đoàn thấy cần thiết. Trước mắt, Đoàn đưa các ý kiến vào hoàn thiện báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguyễn Thị Thu Nguyệt P5 ( Sưu tầm)
Nguồn https://quochoi.vn/