Hoàn thành khối lượng thí nghiệm và kiểm định các thiết bị điện NMTĐ A Lưới năm 2023.

       Nhân đợt cắt điện đường dây 220kV ngoài kế hoạch từ ngày 10 đến 14 tháng 3 năm 2023 để nâng cao đường dây vượt đường cao tốc Bắc Nam. NMTĐ A Lưới đã linh hoạt phối hợp triển khai thực hiện một phần khối lượng Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2023, các gói thầu thay thế màn hình role NARI của trạm, phối hợp Trung tâm dịch vụ A Vương thí nghiệm bảo vệ so lệch đường dây A Lưới Phong Điền, thí nghiệm một số thiết bị trạm, kiểm định các thiết bị điện theo TT33/2015 cũng được triển khai đồng thời!


Hình 1. Thí nghiệm điện miền Trung (EVNCPC) Thí nghiệm các máy biến điện áp (TU220kV) đường dây.

Hình 2. Đấu nối dây đo thí nghiệm các máy biến điện áp (TU220kV) đường dây.

          Ngoài các biện pháp an toàn theo phiếu công tác, công tác nối đất đảm bảo an toàn khác như nối đất bảo đảm an toàn khu vực công tác cũng được thực hiện đầy đủ theo quy định và vị trí cụ thể.Hình 3. Đo các thông số của máy biến điện áp 220kv đường dây.

Hình 3. Nhân viên TT dịch vụ A Vương đang phối hợp PXSC P7 thí nghiệm bảo vệ so lệch đường dây A Lưới – Phong Điền.

Hình 4. Đo đạc các thông số đánh giá chất lượng máy biến áp T2 220kV.

          Đợt kiểm định năm 2023, này còn kết hợp công tác kiểm định các thiết bị điện theo yêu cầu TT33/2015; Các sào thao thác 220kV của PXSC và vận hành đã được kiểm định và dán tem đúng quy định.

Hình 5. CT thí nghiệm điện miền Bắc kiểm định máy cắt 220kV.

Hình 6. Tổ điện PXSC NMTĐ A Lưới phối hợp CT thí nghiệm điện miền Bắc kiểm định máy cắt 272.

Hình 7. CT thí nghiệm điện miền Bắc kiểm định máy cắt 901,902 đầu ra máy phát.

         Sau 3 ngày đêm làm việc liên tục, khối lượng kiểm định các thiết bị theo TT33/2015, và thí nghiệm các thiết bị trạm 220 kV do các Nhà thầu NPC , Thí nghiệm điện miền Trung và Trung tâm dịch vụ A Vương đã được hoàn thành đúng kế hoạch sẵn sàng để nhà máy vận hành cuối ngày 14/3/2023 theo kế hoạch.

Người viết: Đỗ Việt Hùng.
Phòng kỹ thuật