NMTĐ A Lưới hoàn thành công tác kiểm tra vệ sinh đường dây khoảng vượt và thanh cái trạm phân phối 220kV A Lưới năm 2023.

Nhân đợt cắt điện các đường dây 220kV ngoài kế hoạch từ ngày 10 đến 14 tháng 3 năm 2023 để nâng cao các đường dây vượt đường cao tốc Bắc Nam.

NMTĐ A Lưới đã  triển khai thực hiện gói thầu kiểm tra bảo dưỡng, vệ sinh các cột đường dây khoảng vượt G1,G2,G3 đến trạm phân phối 220kV của Nhà máy năm 2023!

Đây là một gói thầu khá đặc biệt do công việc được tiến hành ở độ cao lớn so với mặt đất, để đảm bảo an toàn công tác chuẩn bị, kiểm tra đã được kíp vận hành nhà máy thực hiện đầy đủ, đúng quy định, các thiết bị được cắt điện cô lập, nối đất an toàn đúng phiếu công tác theo lệnh điều độ A0/A3, các cá nhân vào khu vực công tác được kiểm tra danh sách, phiếu công tác đi kèm từng cá nhân. Quá trình thực hiện có người giám sát liên tục cho đến khi hoàn thành để phòng tránh những thiếu sót có thể xảy ra.

Hình 1. Nhà thầu Thuận Phước triển khai kiểm tra và vệ sinh các thanh cái trạm phân phối 220 kV.

Hình 2. Vệ sinh các sứ chuỗi thanh cái và khoảng vượt.

          Các cá nhân làm việc trên cao tuân thủ đúng các quy định, sử dụng đầy đủ dây da an toàn, ngoài ra còn có các công cụ hỗ trợ để tạo thuận lợi và an toàn hơn cho công việc.


Hình 3. Kiểm tra vệ sinh sứ cột G1 khoảng vượt từ nhà máy đến trạm.

Hình 4. Nhóm công tác tập trung kiểm tra vệ sinh sứ cột G1 khoảng vượt từ nhà máy đến trạm.


Hình 5. Vệ sinh các sứ chuỗi khu vực máy biến áp T1, T2.

      Nhờ thời tiết thuận lợi, chuyên môn chuyên nghiệp, sau 2 ngày, công tác kiểm tra bảo dưỡng đường dây khoảng vượt và các thanh cái trạm 220kV A Lưới đã hoàn thành nhanh gọn đảm bảo an toàn.
     Đồng thời với công tác tại NMTĐ A Lưới công tác kiểm tra bảo dưỡng toàn tuyến đường dây 220kV A Lưới – Quảng Trị, Huế cũng được Truyền tải điện Thừa thiên – Huế thực hiện song song

Hình 6. CBNV Nhà máy trao đổi với đơn vị Truyền tải.


Hình 7. Truyền tải điện Thừa thiên – Huế vệ sinh các cột đường dây 220kV.

Hình 8. Truyền tải điện Thừa thiên – Huế vệ sinh các cột đường dây 220kV.

         Sau đợt kiểm tra vệ sinh trạm và đường dây 220kV, các thiết bị và tuyến đường dây 220kV ở trạng thái tốt, sẵn sàng đưa vào vận hành, đảm bảo khả năng truyền tải an toàn, liên tục cho NMTĐ A Lưới trong mùa sản xuất sắp tới.

Người viết: Đỗ Việt Hùng.
Phòng kỹ thuật