NMĐMT Cư Jut hoàn thành công tác tiểu tu bảo dưỡng nhà máy năm 2023

Để bước vào mùa cao điểm sản xuất điện, việc chuẩn bị cho các hệ thống thiết bị của nhà máy ở trạng thái tốt nhất là điều cần thiết; ngày 1 tháng 3 năm 2023 NM điện mặt trời Cư Jut đã triển khai công tác tiểu tu năm 2023.

Để không ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của nhà máy, toàn bộ khối lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa sẽ được thực hiện vào ban đêm và kết thúc trước khi trời sáng.

Theo khối lượng,hạng mục, phương án tiểu tu đã được chuẩn bị đúng hướng dẫn của nhà chế tạo và phê duyệt, các nhóm công tác đã triển khai kiểm tra, đo đạc lấy các thông số vận hành của thiết bị trong trạng thái đang vận hành khi trời còn nắng !

Đo lấy các thông số dòng điện / điện áp của các chuỗi Pin tại tủ SCB để lấy thông số so sánh đánh giá chất lượng thiết bị và theo dõi trong tương lai,…

Hình 1. Nhóm công tác kiểm tra các thông số kỹ thuật tại các trạm SCB trước khi tắt nắng.

Hình 2. Đo các thông số dòng / áp đến tủ SCB.

         Song song quá trình công tác của các nhóm đo thông số lưu động, kíp trực vận hành đi thao tác cắt điện, cô lập các trạm Inveter để sẵn sàng cho công việc bảo dưỡng kiểm tra khi trời tắt nắng.

Hình 3. Kíp vận hành thao tác cắt điện, cô lập thiết bị đảm bảo an toàn chuẩn bị tiểu tu buổi tối.

Hình 4. Thao tác cắt thiết bị trạm Inveter theo phiếu công tác.

         Ngay sau khi trời tắt nắng, tất cả các trạm được cắt điện, cô lập, 3 nhóm công tác lập tức triển khai vận chuyển máy móc thiết bị, dụng cụ đến trạm để phục vụ bảo dưỡng.

Hình 5. Nhóm công tác đang triển khai chiếu sáng, tháo nắp thiết bị.

       Theo phân công, các tổ nhóm, cá nhận khẩn trương bắt tay vào công tác bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị nhất, nhị thứ của trạm Inveter.

Hình 6. Kiểm tra các thiết bị mạch động lực của trạm Inveter.

Hình 7. Một tủ UPS đang được tháo để bảo dưỡng bên trong.

         Sau 6 ngày đêm làm việc tích cực, khối lượng tiểu tu, bảo dưỡng các thiết bị phần nhà máy ĐMT Cư Jut bao gồm các tủ SCB và 9 trạm Inveter đã được hoàn thành kiểm tra bảo dưỡng đúng kế hoạch, đảm bảo tất cả các thiết bị vận hành ở trạng thái tốt nhất, phục vụ sản xuất điện năm 2023.

Người viết: Đỗ Việt Hùng.
Phòng kỹ thuật