Nhà máy thủy điện A Lưới tạm dừng phát điện để phục vụ thi công các đoạn tuyến đường điện giao chéo cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 8h ngày 10/03/2023 đến 16h ngày 14/03/2023 nhà máy thủy đin A Lưới sẽ tạm dừng phát điện để cắt điện đưng dây 220kV Phong Đin –  NMTĐ A Lưi và đường dây 220kV Huế - NM TĐ Sông B để phục vụ thi công di dời và nâng cao khoảng cách an toàn các đoạn tuyến đưng đin 110kV, 220kV, 500kV, giao chéo đường cao tốc (đoạn Cam Lộ - La Sơn) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,. Kế hoạch dừng phát đin Nhà máy A Lưới  cùng với việc cắt điện các tuyến đường dây đã được các bên liên quan thống nhất tại cuộc họp ngày 13/02/2023 được tổ chức tại TP Huế.

Một đoạn tuyến dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Liên quan đến công tác dừng phát điện của Nhà máy A Lưới trong thời gian này, ngày 28/02/2023, Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung đã có văn bản gửi Trung tâm Điu độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) đăng ký kế hoạch dừng phát điện 02 tổ máy từ 8h ngày 10/03/2023 đến 16h ngày 14/03/2023 và đã được A0 phê duyệt.

Trong đợt dừng phát điện này, nhà máy thủy đin A Lưi cũng đã kết hợp cho triển khai một phần công việc thuộc khối lượng tiểu tu 2023 tại trạm 220kV như: tiểu tu các thiết bị trạm; bảo dưng định kỳ khoảng vượt, trạm phân phối; kiểm định an toàn thiết bị điện; lắp đặt và cấu hình thay thế các màn hình rơle; lp đặt mạch tạo trễ đng cơ tích năng MC 272 và 274; xử lý chạm đất hệ thóng điện 220VDC….

Bảo dưỡng trạm 220kV nhà máy thủy điện A Lưới

Lê Văn Cấp - P2