Thư cảm ơn của UBND Huyện A Lưới

Năm 2022, đánh dấu tròn một thập kỷ Nhà máy thuỷ đin A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế phát đin thương mại. Khởi công xây dựng vào tháng 6/2007, từ đây, 6,66 tỷ kWh đin đã được cung cấp cho hệ thống điện quốc gia. Góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng và cảớc nói chung.

Các hoạt động xã hội, đn ơn đáp nghĩa tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế và huyện giáp giới Kalum, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào cũng được Công ty chú trọng và thường xuyên thực hiện với sự hợp tác tích cực của các cấp chính quyền các huyện, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Với đặc điểm khu vực có nhiều mưa bão hàng năm ở khu vực A Lưới nên Bà con nơi đây cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, Công ty đã hỗ trợ kịp thời cho 75 hộ nghèo trên địa bàn Huyện với số tiền 75.000.000 đồng. Đây là nghĩa cử thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình cảm gắn bó ruột thịt giữa Công ty với huyện A Lưới.

Ngày 06/03/2023. Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã gửi Thư cảm ơn Công ty đã có sự hỗ trợ kịp thời giúp bà con khắc phục khó khăn sau các đợt thiên tai lũ lụt và dịch bệnh và hi vọng trong thời gian đến huyện A ới tiếp tục đón nhận sự chung tay giúp đỡ của Công ty để các hộ dân trên địa bàn vượt qua khó khăn, sớm thoát ngèo bền vững.


Thư cảm ơn của UBND Huyện A Lưới

Nguyễn Thị Ni Na – Văn phòng Công ty