THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu 22/2023/TB-AL- Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera tại Nhà máy thủy điện A Lưới.

Mã TBMT
IB2300013451

Ngày đăng tải
02/03/2023 09:23
Phiên bản thay đổi
Thông tin chung của KHLCNT
Mã KHLCNT
PL2300010402
Phân loại KHLCNT
Chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm
Thi công cải tạo và nâng cấp hệ thống camera tại Nhà máy thủy điện A Lưới
Thông tin gói thầu
Tên gói thầu
22/2023/TB-AL: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera tại Nhà máy thủy điện A Lưới
Bên mời thầu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Nguồn vốn
Vốn tự có của Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung
Lĩnh vực
Hàng hóa
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng
Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế
Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng
45 ngày
Cách thức dự thầu
Hình thức dự thầu
Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT
330,000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu

Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin dự thầu
Thời điểm đóng thầu
15/03/2023 09:00
Thời điểm mở thầu
15/03/2023 09:00
Địa điểm mở thầu
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Hiệu lực hồ sơ dự thầu
90 ngày
Số tiền đảm bảo dự thầu
6.000.000 VND
Hình thức đảm bảo dự thầu
Cam kết
Thông tin quyết định phê duyệt
Số quyết định phê duyệt
274/QĐ-EVNCHP
Ngày phê duyệt
27/02/2023
Cơ quan ban hành quyết định
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Xem thông tin Chi tiết Thông báo mời thầu gói 22/2023/TB-AL tại đây: