THÔNG BÁO MỜI THẦU : Gói thầu số 20/2023/PTV-AL : Chăm sóc phát triển rừng trồng bảo vệ môi trường dự án thủy điện A Lưới đợt 1 năm 2023


Thông tin cơ bản
Mã TBMT
IB2300014947  
Ngày đăng tải
07/02/2023 16:40
Phiên bản thay đổi
01
Thông tin chung của KHLCNT
Mã KHLCNT
PL2300011614
Phân loại KHLCNT
Chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm
Chăm sóc phát triển rừng trồng bảo vệ môi trường dự án thủy điện A Lưới đợt 1 năm 2023
Thông tin gói thầu
Tên gói thầu
Gói thầu số 20/2023/PTV-AL : Chăm sóc phát triển rừng trồng bảo vệ môi trường dự án thủy điện A Lưới đợt 1 năm 2023
Bên mời thầu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Nguồn vốn
Vốn tự có của Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung
Lĩnh vực
   Phi tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Chào hàng cạnh tranh rút gọn
Loại hợp đồng
Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế
Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng
45 ngày
Cách thức dự thầu
Hình thức dự thầu
Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT
220,000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu

Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin dự thầu
Thời điểm đóng thầu
17/02/2023 09:00
Thời điểm mở thầu
17/02/2023 09:00
Địa điểm mở thầu
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Hiệu lực báo giá
60 ngày
Thông tin quyết định phê duyệt
Số quyết định phê duyệt
154/QĐ-EVNCHP
Ngày phê duyệt
07/02/2023
Cơ quan ban hành quyết định
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Quyết định phê duyệt
23.02.07 PD E-HSMT 20.2023.pdf 
Thông tin cơ bản
Mã TBMT
IB2300014947
Ngày đăng tải
07/02/2023 16:40
Phiên bản thay đổi
Thông tin chung của KHLCNT
Mã KHLCNT
PL2300011614
Phân loại KHLCNT
Chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm
Chăm sóc phát triển rừng trồng bảo vệ môi trường dự án thủy điện A Lưới đợt 1 năm 2023
Thông tin gói thầu
Tên gói thầu
Gói thầu số 20/2023/PTV-AL : Chăm sóc phát triển rừng trồng bảo vệ môi trường dự án thủy điện A Lưới đợt 1 năm 2023
Bên mời thầu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Nguồn vốn
Vốn tự có của Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Chào hàng cạnh tranh rút gọn
Loại hợp đồng
Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế
Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng
45 ngày
Cách thức dự thầu
Hình thức dự thầu
Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT
220,000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu

Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin dự thầu
Thời điểm đóng thầu
17/02/2023 09:00
Thời điểm mở thầu
17/02/2023 09:00
Địa điểm mở thầu
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Hiệu lực báo giá
60 ngày
Thông tin quyết định phê duyệt
Số quyết định phê duyệt
154/QĐ-EVNCHP
Ngày phê duyệt
07/02/2023
Cơ quan ban hành quyết định
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Quyết định phê duyệt
23.02.07 PD E-HSMT 20.2023.pdf 
Trần Quốc Bảo - Phòng KHVT