Lặn khảo sát bồi lắng khu vực kênh dẫn, bê áp lực CNN

Căn cứ quy trình vận hành và bảo trì các hạng mục công trình thuỷ công thuộc công trình thuỷ điện A Lưới ban hành kèm theo quyết định số 209/QĐ-EVNCHP-QLXD ngày.

Căn cứ hợp đồng số 21/2023/PTV-AL giữa Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) và Công ty TNHH Hoa San San về việc lặn phục vụ công tác khảo sát xử lý bồi lắng khu vực kênh dẫn bể áp lực, CNN năm 2023 – Nhà máy thủy điện A Lưới.

 Từ ngày 14/01/2023 đến ngày 16/01.2023  Nhà thầu Công ty Công ty TNHH Hoa San San đã tiến hành lặn khảo sát bùn đất, cây và vật thể rắn bồi lắng khu vực kênh dẫn bể áp lực với nội dung:

1. Khu vực kênh dẫn vào

- Khu vực trước cửa vào kênh dẫn: Lặn kiểm tra, khảo sát đánh giá chiều dày lớp bùn cát bồi lắng và vật thể rắn (cây, đất đá) dưới đáy trước kênh 50m

- Khu vực cửa vào kênh dẫn từ Km0-40 đến Km0+50:

+ Tại khu vực đầu kênh dẫn thợ lặn kiểm tra toàn bộ phần gia cố đáy kênh từ Km0-40 đến Km0+50, và kiểm tra ổn định mái gia cố 2 bên mái kênh dưới cao trình 549

+ Lặn kiểm tra, khảo sát đánh giá chiều dày lớp bùn cát bồi nắng và vật thể rắn ( cây, đất đá) dưới đáy kênh.

Khu vực đầu kênh dẫn từ Km0+50 đến Km2+47,5 m, các vị trí tụ thuỷ dọc theo chiều dài kênh dẫn:

+ Cách 50m dọc theo đáy kênh kiểm tra một mặt cắt, mỗi mặt cắt kiểm tra 3 điểm gồm 01 điểm tại tim kênh và 2 điểm 2 bên, số vị trí kiểm tra 123 điểm;

+ Kiểm tra 7 vị trí dưới 5 tụ thủy và 2 hố thu nước trên kênh dẫn.

- Lặn kiểm tra, khảo sát đánh giá chất lượng đá xây, dọc theo 2 bên mái kênh, từ cao trình 549 trở xuống và quay camera kiểm tra nếu phát hiện có hư hỏng.

2. Khu vực bể áp lực.

- Lặn kiểm tra, khảo sát đánh giá chiều dày lớp bùn cát bồi lắng và vật thể cứng đoạn dốc và khu vực bể áp lực từ Km2+47.5 đến Km2+117.5 tại các vị trí:

   + Kiểm tra 3 vị trí trước cửa nhận nước;

   + Kiểm tra 2 vị trí sau tường chắn

   + Kiểm tra 2 vị trí trước tường chắn, 2 vị trí cách tường chắn khoảng 10m.

   +Kiểm tra rác trước lưới chắn rác

- Lặn kiểm tra, khảo sát đánh giá, chất lượng bê tông khu vực bể áp lực từ cao trình 549 trở xuống và quay camera kiểm tra nếu phát hiện có hư hỏng.

3. Kết quả lặn khảo sát cho thấy mái đá xây kênh dẫn và bê tông bể áp lực ổn định không bị hư hỏng, có bùn đât và cây cối, vật thể rắn bối lắng dưới đáy kênh dẫn vào khu vực bể áp lực.

Hình ảnh thực hiện công tác lặn khảo sát khu vực kênh dẫn và bể áp lực.


 

Người viết: Tuấn Anh - P6