Công đoàn EVNCPC và Công đoàn Công ty thăm hỏi, động viên người lao động trực sản xuất kinh doanh trong những ngày Tết nguyên đán Quý Mão

Với mục tiêu trên, Công ty đã bố trí sắp xếp CBCNV lịch trực sản xuất trong những ngày Tết nhằm đảm bảo doanh thu cũng như cung cấp điện kịp thời cho điện lưới Quốc gia. Đđộng viên các đoàn viên Công đoàn Công ty trong những ngày trực Tết và đảm bảo sức khỏe cho các đoàn viên trực tại các khu vực của Nhà máy Thủy điện A Lưới cũng như tại Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, Công đoàn Tổng Công ty điện lực miền Trung đã trực tiếp thăm, Chúc Tết và tặng quà cho CBCNV Công ty, đồng thời BCH Công đoàn Công ty cũng đã trực tiếp đến từng khu vực của Nhà máy Thủy điện A Lưới, Nhà máy điện mặt trời Cư Jút thăm hỏi, động viên và tặng các nhu yếu phẩm dùng trong những ngày Tết cho các đoàn viên tham gia trực vận hành những ngày Tết Quý Mão.
Ông Trần Đình Hà - Chủ tịch Công đoàn EVNCPC

Chúc Tết CBCNV Công ty cổ phần thủy điện miền Trung
Ông Huỳnh Mai - Chủ tịch Công đoàn Công ty 

Chúc Tết CBCNV Nhà máy điện mặt trời Cư Jút trực vận hành
Ông Ngô Hữu Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty 

Chúc Tết CBCNV Nhà máy thủy điện A Lưới trực vận hành tại khu vực Hồng HạÔng Ngô Hữu Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty 

Chúc Tết CBCNV Nhà máy thủy điện A Lưới trực vận hành tại khu vực đập tràn
Ông Phạm Doãn Huỳnh - UV BCH Công đoàn Công ty 

Chúc Tết CBCNV Nhà máy thủy điện A Lưới trực vận hành tại khu vực cửa nhận nước


Người viết: Phạm Doãn Huỳnh - Phòng KHVT