Công tác sản xuất đầu năm 2023 tại NMTĐ A Lưới.

Đầu năm 2023, sau khi hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 một cách mỹ mãn với sản lượng điện và doanh thu cao chưa từng có, CBNV Nhà máy thủy điện A Lưới bước vào năm 2023 với tâm tư thoải mái theo kế hoạch đã đăng ký.

Tháng 1, CBNV PX sửa chữa bắt tay vào công tác tiểu tu hệ thống bơm nước tháo cạn và chữa cháy của nhà máy.


Hình 1. CBNV tổ cơ khí nghiên cứu sửa chữa động cơ bơm nước.

           Hệ thống bơm đã vận hành hơn 10 năm, do đó để đảm bảo vận hành an toàn tin cậy phục vụ sản xuất trong năm 2023 này, công tác bảo dưỡng, sửa chữa đóng vai trò quan trọng. Đã quen thuộc với công tác bảo dưỡng sửa chữa, các kỹ sư, công nhân PX sửa chữa bắt đầu bằng công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị để có biện pháp sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp.


Hình 2. Kiểm tra cơ cấu bơm.

Hình 3. Hồ và đập tràn NMTĐ A Lưới tháng 1 năm 2023.


Hình 4. Cửa nhận nước NMTĐ A Lưới nhìn từ trên cao.

Hình 5. Kíp trực vận hành đang trong ca trực.

       Với nguồn nước khá dồi dào, giữa tháng 1 sản lượng điện đã đạt khoảng hơn 50 tiệu kWh, do đó đến cuối tháng 1/2023, khả năng đạt sản lượng khoảng 80 triệu kWh là nằm trong “tầm tay”, đây là tín hiệu tốt, “mở hàng” cho công tác sản xuất điện năm 2023 của NMTĐ A Lưới cũng như toàn Công ty năm 2023.

Đỗ Việt Hùng-P4