Ấm áp vùng cao A Lưới năm 2023

Chương trình ”Ấm áp vùng cao A Lưới năm 2023” do Đoàn thanh niên Công ty chủ trì đã mang lại sự ấm áp cho trẻ em vùng cao A Lưới trong nhưng ngày đầu năm 2023.

Tiết trời rét lạnh đã về trên vùng cao A Lưới, vùng đất đã gắn liền với Công ty cổ phần thủy điện miền Trung trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện A Lưới, nhân dân trong vùng đã đồng lòng di chuyển đến nơi ở mới và nhường lại đất để xây dựng lên Nhà máy thủy điện A Lưới ngày hôm nay.

Qua tìm hiểu thực tế, Chi đoàn thanh niên được biết các em nhỏ vùng cao A Lưới vẫn còn thiếu thốn về vật chất sinh hoạt hằng ngày cũng như trong học tập so với các em cùng trang lứa ở đồng bằng. Để giúp một phần cho các em nhỏ có thể ấm áp hơn trong nhưng ngày mùa đông giá rét, Chi đoàn đã kêu gọi Lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV tham gia hưởng ứng chương trình ”Ấm áp vùng cao A Lưới năm 2023”, chương trình đã quyên góp được số tiền 42 triệu đồng để tặng cho 440 em nhỏ của hai trường mầm non Hồng Thượng và mầmn non Nhâm huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 13/1/2023, Đoàn thanh niên, Công đoàn công ty Cổ phần Thuy điện miền Trung cùng các thầy cố 02 trường mầm non Hồng Thượng và mần non Nhâm đã thực hiện chương trình. Chương trình đã thành công tốt đẹp và mang lại sự yêu thương, ấm áp đến các em nhỏ khi nhận được món quà ý nghĩa của Công ty.

Cô và trò 02 trường mầm non Hồng Thượng và mần non Nhâm đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo công ty, Đoàn thanh niên, Công đoàn và toàn thể CBCNV công ty đã chia sẻ yêu thương ủng hộ để tặng những món quà rất ý nghĩa và ấm áp đến các trẻ em của hai trường. Một chương trình yêu thương và ấm áp vào những ngày cuối năm 2023 tại nơi nhà máy thủy điện A Lưới của công ty chúng ta đang vận hành.

Hình ảnh thực hiện chương trình ngày 13/1/2023

Bài tự viết:

Huỳnh Văn Thống -P6