Quan trắc nước ngầm mái dốc nhà máy

Thực hiện quy trình vận hành và bảo trì các hạng mục công trình thủy công thuộc công trình thủy điện A Lưới đã được Công ty phê duyệt theo quyết định số 209/QĐ-EVNCHP ngày 10 tháng 02 năm 2022, công tác đo nước ngầm các hố quan trắc mái dốc nhà máy được thực hiện bằng đo thủ công với tần suất vào mùa khô 1 lần / 1 tuần, mùa mưa 2 lần / 1 tuần, và đột xuất khi xuất hiện động đất hoặc các tình huống bất thường.


Hiện Công ty cũng đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm mái dốc tự động, quan trắc trên hệ thống giám sát trực tuyến, số liệu được truyền về phòng điều khiển trung tâm Nhà máy và cập nhật lên trang Web riêng theo chu kỳ 1 lần /1 giờ. Ngoài ra công tác quan trắc bằng thủ công cũng được thực hiện thường xuyên để đánh giá độ tin cậy của hệ thống tự động.


Hình ảnh đo nước thủ công 20 hố quan trắc mái dốc nhà máy:


Công ty đã xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ, kịp thời cảnh báo các hiện tượng bất thường, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo công trình vận hành an toàn. Kết quả quan trắc qua thời gian vừa qua từ khi tích nước bảo trì đường hầm đến nay chưa phát hiện hiện tượng bất thường nào, công trình ổn định, đảm bảo vận hành phát điện.

                                                                                                                                                     Lê Thanh Huy - P6