EVNCHP: Tham gia khóa tập huấn BHXH và Kỹ thuật xây dựng các quy định về tham vấn với WROs tại cơ sở

 Ngày 23 tháng 11 năm 2022, tại Đà Nẵng, được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tham gia Hội nghị tập huấn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  tổ chức nhằm cập nhật các quy định của Bộ Luật Lao động và văn bản hướng dẫn về quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động .

 

Nội dung khóa học đã giúp các đơn vị tham gia cập nhật quy định, kỹ năng đối thoại và thương lượng tập thể về lương, thưởng và chế độ phúc lợi Công ty , thực hiện việc đối thoại tại Công ty đúng theo yêu cầu Bộ luật Lao động năm 2019 đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người sử dụng lao động và người lao động.

Phòng Tổ chức Nhân sự