Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung tổ chức buổi “Gặp mặt và chia ty cán bộ nghỉ hưu theo chế độ năm 2022”

 “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trân trọng quá khứ và ghi nhận công lao của lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập nên những giá trị bền vững và một là một nét văn hóa truyền thống của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP).

Từ ý nghĩa đó, Công ty tổ chức buổi gặp thân mật để chia tay đồng chí Nguyễn Thanh Phương về nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 1/11/2022. 

Thời gian thấm thoát trôi, nay đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Phó trưởng phòng Kế hoạc Đầu tư đã đủ điều kiện được về hưu theo chế độ, Công ty đã tổ chức một buổi gặp mặt ấm cúng để chia tay anh Phương. Thời gian công tác tại CHP từ tháng 06 năm 2009,  đồng chí Phương luôn là người chan hòa cởi mở với đồng nghiệp, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã nổ lực để đạt các thành tích đáng tự hào như giấy khen cấp EVNCHP cho thành tích xuất sắc năm 2011, bằng khen cấp EVN cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng CTTĐ A Lưới  năm 2013 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, bằng khen của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi năm 2015, biểu trưng của HĐQT cho cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ cty chặng đường 15 năm và danh hiệu lao động tiên tiến.... 

Trong buổi chia tay này, thay mặt cho Công ty, đồng chí Trương Công Giới - Tổng Giám đốc Công ty  đã gởi đến đng chí Phương sự cảm ơn trân trọng với những đóng góp ca đồng chí  những năm gắn bó với Công ty.

Phòng Tổ chức Nhân sự