CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Ngày 29/11/2022, Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty.
Trải qua 18 năm xây dng và trưng thành, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, với sự quan tâm sâu sắc của Hội đồng quản trị Công ty luôn đồng hành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, đã đánh dấu chặng đưng đổi mới và phát triển với những thành tựu quan trọng. Trong đó EVNCHP đã góp một phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cũng như chung tay cùng các đa phương trong khu vực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

18 năm qua, Công ty đã hoàn thành đu tư xây dng và đưa vào vận hành Nhà máy thủy đin A Lưới (công suất 170MW), Nhà máy điện Mặt Trời Cư Jút (công suất 50MW), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh đin, đến ngày 30/11/2022 với tổng sản lưng đin thương phm ước tính: 6,66 tỷ Kwh, tổng doanh thu ước tính: 7.500 tỷ đồng,

Trong năm 2022, Nhà máy thủy đin A Lưi có điều kiện thủy văn thuận lợi, lưu lưng nước bình quân về hồ cao hơn so vi lưu lượng trung bình nhiều năm. Công ty đt được những kết quả cao so với kế hoạch, tiết kiệm chi phí, tuân thủ pháp luật và đưc ngưi lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với đối tác, với chính quyền nhiều đa phương.

Trải qua chặng đường phát triển, Công ty đã đưc Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Đây là sự ghi nhận công lao dành cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đã có những thành tích xuất sắc, liên tục vưt qua khó khăn thử thách trong nhiều giai đon khác nhau để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội đt nước.


Ni Na – P1.