EVN nỗ lực tiết giảm chi phí nhằm bảo đảm cung ứng điện

EVN nỗ lực tiết giảm chi phí nhằm bảo đảm cung ứng điện 

Trong 10 tháng năm 2022, kinh tế đất nước đã hồi phục và phát triển mạnh nên nhu cầu điện tăng trưởng tới 8,6% so với cùng kỳ năm 2021 (theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng điện đã đóng góp 0,67 điểm phần trăm vào tăng trưởng ngành công nghiệp và đóng góp 0,31 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP cả nước).

Tuy nhiên từ đầu năm 2022, do biến động giá nhiên liệu (than, dầu, khí) thế giới làm cho chi phí sản xuất điện và mua điện của EVN tăng rất cao. Nếu căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ đầu năm thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của EVN có thể lỗ 64.805 tỷ đồng.

Với mục tiêu giảm tối đa những khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022, EVN đã đề ra và quyết liệt thực hiện các giải pháp quản trị, bao gồm: Tiết kiệm và cắt giảm chi phí (như tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên); cắt giảm từ 20-30% chi phí sửa chữa tài sản cố định; tạm chi lương cho CBCNV bằng 80% mức lương bình quân năm 2020, tăng cường quản trị các khoản để giảm giá thành điện...

Cùng với đó, Tập đoàn đã thực hiện các giải pháp về tối ưu hóa dòng tiền, thực hiện thu cổ tức của các công ty cổ phần có vốn góp của EVN trong năm 2022.

Vận hành tối ưu hệ thống điện để phát tối đa nguồn thủy điện (có chi phí thấp); điều phối các hợp đồng mua than, ưu tiên các nguồn than có giá rẻ hơn để giảm chi phí phát điện; nỗ lực đàm phán với các chủ đầu tư các nhà máy điện BOT về sản lượng phát điện để tối ưu hóa chi phí chung.

Theo tính toán, tổng các khoản EVN đã giảm lỗ đạt khoảng 33.445 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí khâu truyền tải, phân phối, phụ trợ năm 2022  của Tập đoàn chỉ bằng 92,8% so với năm 2021.

Mặc dù, EVN đã nỗ lực, cố gắng để cắt giảm chi phí nhưng với các giải pháp nội tại mà EVN đã thực hiện vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện đầu vào tăng quá lớn. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2022 của Công ty mẹ EVN lỗ khoảng 15.758 tỷ đồng, dự kiến ước tính cả năm 2022 có thể lỗ khoảng 31.360 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tình hình tài chính như vậy sẽ dẫn tới nguy cơ có rất nhiều khó khăn trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Trước hết là khó khăn trong việc không cân đối được dòng tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị phát điện, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện.

Thứ hai là chi phí sửa chữa lớn đã phải cắt giảm chi phí theo định mức từ 10-30% và việc sửa chữa tài sản tiếp tục bị cắt giảm sẽ ảnh hưởng lớn đến an toàn vận hành hệ thống điện các năm tới.

Thứ ba là khó khăn trong việc huy động vốn, cân đối nguồn vốn để đầu tư các dự án điện, sửa chữa bảo dưỡng các công trình điện để đảm bảo cung ứng điện.

Theo các dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế, khả năng giá nhiên liệu thế giới năm 2023 chưa có xu hướng giảm xuống ở mức bình quân của năm 2021. Điều này có thể tác động tới sản xuất kinh doanh và cân bằng tài chính của EVN trong năm 2023.

Theo https://baochinhphu.vn/ - Người cung cấp tin bài: Trần Quốc Bảo