CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/12/2022.

Hiện, CHP có gần 147 triệu cổ phiếu (CP) đang lưu hành. Với tỷ lệ thực hiện 12% (cổ đông sở hữu 1 CP được nhận 1,200 đồng), ước tính CHP cần chi hơn 176 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức này. Ngày thực hiện dự kiến vào 30/12/2022.Với 3 cổ đông lớn là Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (22.97%), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (22.97%), và Công ty TNHH Năng lượng REE (24.15%).Uớc tính các cổ đông lớn lần lượt được nhận khoản tạm ứng cổ tức năm 2022 tương ứng 40 tỷ đồng, 40 tỷ đồng và 42.5 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân Lộc - P5