Họp đánh giá, xét sáng kiến năm 2022 của các phòng ban, Nhà máy trong CT năm 2022.

“Đến hẹn lại lên”, vào cuối năm, thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc CTCP Thủy điện Miền Trung (EVNCHP), Phòng kỹ thuật Công ty đã tổ chức cuộc họp bình xét sáng kiến đã ứng dụng trong năm 2022 với thành phần tham dự là các đại diện của các phòng, các NM thủy điện A Lưới, điện mặt trời Cư Jut để bình chọn, đánh giá hiệu quả các sáng kiến đã triển khai thực hiện trong năm 2022.


Chủ trì:

  • Ông Lê Quý Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc – Phụ trách kỹ thuật và lãnh đạo các phòng của Công ty, lãnh đạo và các CBNV 2 nhà máy Thủy điện A Lưới và NMĐ mặt trời Cư Jut tham gia giải trình các sáng kiến đã đăng ký.
  • Xét các sáng kiến năm 2022 do các bộ phận đăng ký, Hội đồng sáng kiến tổng hợp nội dung bình xét sáng kiến năm 2022 gồm: Đại diện phòng Kế hoạch vật tư, Phòng tổ chức nhân sự, Phòng kỹ thuật, Phòng quản lý xây dựng, Tổ Công nghệ thông tin, NM thủy điện A Lưới, NM điện mặt trời Cư Jut.


Hình 1. Lãnh đạo các phòng CT họp trực tuyến với Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật đánh giá các sáng kiến năm 2022.


Hội thảo đã hội tụ đầy đđại diện các tác giả, lãnh đạo Công ty. Về phía CTCP thủy điện miền Trung (EVNCHP). Cuộc họp đã diễn ra nhanh gọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.


Hình 2. Thuyết minh, giải trình sáng kiến đề xuất.

Nhiều sáng kiến thuộc các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, điện, từ đơn giản đến phức tạp đã được CBNV nghiên cứu, ứng dụng thực tế đđem lại hiệu quả tốt hơn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, quản lý của Công ty:


Đđảm bảo các sáng kiến được triển khai có hiệu quả thực tế, đầu tiên hội nghị đã triển khai đánh giá hiệu quả các sáng kiến đã thực hiện năm 2021:


Các sáng kiến chính đã thực hiện năm 2021

  • Giải pháp lắp đặt bổ sung chức năng giám sát các máy cắt 22kV (F74) TBA 110kV Nhà máy ĐMT Cư Jút
  • Ứng dụng mã QR để quản lý thiết bị trong vận hành và quản lý kho vật tư.
  • Thu thập tín hiệu quan trắc mực nước ngầm mái cơ Nhà Máy thủy điện A Lưới về Server công ty.
  • Khôi phục thiết bị điện – điện tử bị bẩn và nhiểm ẩm.


Sau thời gian theo dõi , ghi nhận đánh giá hiệu quả, hội nghị xác nhận các sáng kiến ứng dụng 2021 đã mang lại hiệu quả thực tế, phục vụ tốt cho công quác quản lý, vận hành, sửa chữa.


Tiếp theo hội nghị đã tiến hành báo cáo, bình xét các sáng kiến năm 2022 của 2 Nhà máy và các phòng Công ty.


        Sáng kiến: Cải tạo mạch tích năng lò xo cho các máy cắt 220kV - Trạm phân phối NMTĐ A Lưới.Hình 3. Bộ tích năng lò xo hệ thống truyền động máy cắt 220kV.

 

Lấy tín hiệu rơle Trạm 220kV theo chuẩn giao thức IEC61850.

Thay thế máy tính truyền thông Alcom về A0 và A3 bằng phần mềm Triangle SDG

Cải tiến hệ bơm dầu bổ sung hệ thống dầu điều tốc.

….

Ứng dụng máy ảnh nhiệt và máy bay không người lái để kiểm tra chất lượng tấm pin mặt trời.


                                             Hình 4. Ứng dụng Flycam để kiểm tra đánh giá Pin mặt trời trong vận hành.
           Trên cơ sở báo cáo, phân tích phản biện rõ ràng, phần lớn các sáng kiến được tập thể hội đồng công nhận và đưa vào diện theo dõi đánh giá hiệu quả trong năm 2023 sắp tới.

Người viết: Đỗ Việt Hùng -P4