CHI ĐOÀN THANH NIÊN EVNCHP THAM DỰ TẬP HUẤN QUÁN TRIỆT CÁC CHUYÊN ĐỀ DO THÀNH ĐOÀN TỔ CHỨC

Thực hiện Kế hoạch của Thành đoàn Đà Nẵng, ngày 27/10, Đoàn thanh niên EVNCHP đã tham dự Hội nghị quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 với hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu EVNCPC có sự tham gia của BTV, BCH Đoàn thanh niên EVNCPC, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đại diện các các đơn vị với sự có mặt của gần 40 đoàn viên, thanh niên. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2022: Chuyên đề dành cho cán bộ đoàn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Chuyên đề dành cho đoàn viên thanh niên về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước” cùng nhiều chuyên đề khác.


Người viết: Lê Quang Tuấn - Phòng KH-VT