Hội thảo về dự thảo phát triển mảng dịch vụ tư vấn kỹ thuật giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030

Thứ ba, ngày 25/10/2022tại văn phòng Công ty tại Đà Nẵng, phòng Tổ chức nhân sự (P3) đã chủ trì tổ chức Hội thảo về dự thảo phát triển mảng dịch vụ tư vấn kỹ thuật giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.

Hôi thảo được triển khai với sự tham dự đầy đủ các phòng Văn phòng Công ty, NMTĐ A Lưới và NMĐ mặt trời Cư Jut.

Chủ trì hội thảo: Phòng Tổ chức nhân sự (P3).

Phòng Tổ chức nhân sự đã phân tích quá trình xây dựng, phát triển của EVNCHP, so sánh với nguồn nhân lực, quá trình phát triển của các Công ty, Các nhà máy thủy điện khác, quá trình hình thành và phát triển của các TT dịch vụ đã và đang hoạt động hiện nay.

        Dự kiến kế hoạch hình thành, xây dựng, phát triển của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật tương lai.

Hình 1. Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày sự cần thiết thành lập trung tâm dịch vụ.

Phòng Tổ chức nhân sự đã đầu tư nhiều công sức để tìm hiểu thông tin về quy mô, nguồn lực, phạm vi hoạt động, so sánh tỷ lệ nhân lực (đại học, trung cấp, sơ cấp) / công suất phát điện v.v… của các Nhà máy, làm cơ sở cho đề xuất và nội dung của dự án thành lập và phát triển Trung tâm dịch vụ kỹ thuật của EVNCHP trong tương lai.

Hình 2. Ông Lê Ngọc Điệp trình bày nội dung đề án thành lập Trung tâm dịch vụ.

Tuy chưa thành lập Trung tâm dịch vụ, nhưng từ năm 2017 đến nay Tổng doanh thu từ các hợp đồng dịch vụ tư vấn đã đạt trên 2,6 tỷ đồng.

-      Năm 2017: Thực hiện Hợp đồng giám sát thi công lắp đặt thiết bị điện - Dự án Nhà máy thủy điện Bắc Mê với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3: Đã quyết toán và đạt doanh thu 588.509.826 đồng.

-      Năm 2018: Thực hiện Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị cơ khí cho Công trình Thủy điện Đa Nhim mở rộng với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3: Đã quyết toán và đạt doanh thu 60.955.710 đồng.

-      Năm 2019: Thực hiện Hợp đồng Cung cấp chuyên gia tư vấn giám sát lắp đặt Turbine Pelton - Dự án Nhà máy thủy điện Thượng Kontum với Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ: Đã quyết toán và đạt doanh thu 419.020.003 đồng.

-      Năm 2020: Thực hiện Hợp đồng Tư vấn tháo nạp nước đường hầm cho Công ty Cổ phần thủy điện Sông Côn. Đã quyết toán và đạt doanh thu 1.532.949.658 đồng.

-      Năm 2020 – 2021: Công ty đã ký thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ như sau:

    + Hợp đồng Tư vấn xét thầu dự án nhà máy điện gió Công Hải 1, giá trị 1.021.394.000 đồng.

    + Hợp đồng Tư vấn xét thầu dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, giá trị 276.891.494 đồng.

Đó là những thông tin đáng khích lệ để EVNCHP mở rộng , tận dụng nguồn lực kỹ thuật hiện có để phát triển mảng dịch vụ kỹ thuật, vừa đáp ứng nhu cầu đảm bảo kỹ thuật nội bộ Công ty phục vụ sản xuất điện của hai Nhà máy TĐ A Lưới và NMĐMT Cư Jut.

Nhiều ý kiến phản biện của các Phòng , Nhà máy trong Công ty đã “mổ xẻ” nhiều khả năng, tình huống có thể xảy ra để hoàn thiện dự án.

       Các ý kiến phản biện, góp ý đã được P3 ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để hoàn thiện trước khi trình dự án cho HĐ quản trị xem xét.

Hình 4. Phòng tổ chức nhân sự ghi nhận các ý kiến góp ý của các phòng ban trong Công ty.

Tổng kết hội thảo, Tổng Giám đốc đã kết luận, có ý kiến chỉ đạo các phòng tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án và có các chỉ đạo cụ thể để hỗ trợ bổ sung các trang thiết bị bổ sung phục vụ công tác sửa chữa thí nghiệm cho hai nhà máy đồng thời có thể sử dụng phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ kỹ thuật sau này.

 

Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật