Họp triển khai tính toán khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy điện gió và điện mặt trời chuyển tiếp

          Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty mua bán điện EVNEPTC đã tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự là các đại diện của các chủ đầu tư, các công ty phát điện các NM điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp theo quy định tại thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 20/10/2022.
       Chủ trì:
- Ông Nguyễn Anh Tuấn cục trưởng cục điều tiết điện lực – Bộ Công thương.
- Ông Trần Đình Nhân Tổng giám đốc EVN.

Hình 1. Buổi họp trực tuyến với Tổng giám đốc EVN.

          Hội thảo đã hội tụ đông đảo các nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời đến thời điểm hiện nay. Về phía CTCP thủy điện miền Trung (EVNCHP). Tổng giám đốc, các Phó Tổng GĐ và các phòng công ty đã tham dự đầy đ

Hình 2. Lãnh đạo Công ty và các phòng dự họp.

Hình 3. Lãnh đạo các phòng tham gia dự họp.


         EVNCHP đã thỏa thuận được giá mua bán điện do đó không cần cung cấp thông tin hoặc có đề xuất gì, tuy nhiên cuộc họp đã giúp Công ty nắm bắt được yêu cầu, “tâm tư, nguyện vọng” của các chủ đầu tư các nhà máy điện gió, điện mặt trời chưa thỏa thuận được giá mua bán điện hiện nay.