Đi hiện trường thẩm định Hồ sơ thiết kế, dự toán tỉa thưa khai thác cây keo rừng trồng bảo vệ môi trường dự án Thủy điện A Lưới.(13/10.2022).

        Để có cơ sở thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán tỉa thưa, khai thác cây keo rừng trồng bảo vệ môi trường dự án Thủy điện A Lưới, ngày 13/10/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) tổ chức đi hiện trường, với các thành phần tham dự như sau:.

     - Đơn vị chủ rừng (EVNCHP): Phòng TCNS (P3), Phòng Kỹ thuật (P4)
     - Đơn vị Tư vấn thẩm định: Phân viện Điều t
ra, Quy hoạch rừng Trung Trung Bộ (Hợp đồng số 49/2022/TV-AL)
     - Đơn vị Tư vấn thiết kế: Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông Lâm Nghiệp Thừa Thiên Huế (Hợp đồng số 47/2022/TV-AL)

      Địa điểm: Tại khu vực rừng trồng bảo vệ môi trường dự án thủy điện A Lưới, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;

      Mục đích đi hiện trường để thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán tỉa thưa, khai thác cây keo rừng trồng bảo vệ môi trường dự án Thủy điện A Lưới và thống nhất các nội dung điều chỉnh hồ sơ thiết kế (nếu có).

      Để nhanh chóng hoàn thành khối lượng công việc, tránh đợt nưa lớn các ngày 14-16/10/2022 sắp đến theo dự báo thời tiết, đoàn công tác đã chia thành 2 nhóm tiến hành công việc đồng thời tại hai khu vực. Nhóm 1: Phụ trách khảo sát khu vực rừng bờ phải, Nhóm 2 phụ trách khu vực bờ trái của Nhà máy nhìn từ phía hạ lưu

                                                       Hình 1. Nhóm công tác khu vực bờ trái kênh xả của nhà máy.

                                                       Hình 2. Lựa chọn khu vực kiểm tra bằng bản đồ kỹ thuật số.

Hình 3. Vào vị trí kiểm tra đã lựa chọn.

Hình 4. Dùng máy đo xác định chiều cao cây khu vực kiểm tra.

Hình 5. Đo xác định diện tích khu vực kiểm tra mẫu.


Hình 6. Xác định khu vực cần kiểm tra mẫu tiếp theo.

Với nỗ lực của 2 nhóm công tác, đã xác định được theo mẫu phiếu kiểm tra “Phiếu đo đếm trong ô tiêu chuẩn”: số lượng, kích thước cây keo lai (đường kính thân cây và chiều cao) / cây bản địa, phầm chất cây theo chuẩn đã quy định (a,b,c). Làm cơ sở thực tế đthẩm định Hồ sơ thiết kế, dự toán tỉa thưa khai thác cây keo rừng trồng bảo vệ môi trường dự án Thủy điện A Lưới.

      Tuy điều kiện làm việc khó khăn vất vả dưới trời mưa, đường rừng trơn trượt với nhiều muỗi, vắt rừng, Đoàn đã kịp hoàn thành khối lượng công việc và rút quân khỏi rừng trước khi trời đổ mưa lớn

Hình 5. Thu quân của 2 nhóm.

        Kết quả làm việc đã được các bên tham gia họp, thống nhất và xác nhận nhanh gọn ngay tại hiện trường để có thể nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo.

Hình 6. P3 họp thống nhất kết quả đợt công tác với đơn vị tư vấn.

       Cuộc họp đã thống nhất báo cáo kết quả chuyến phối hợp công tác khảo sát thẩm định hồ sơ thiết kế.
      Chuyến công tác đã hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp sau….

Người viết: Đỗ Việt Hùng.
Phòng kỹ thuật