Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung chủ động ứng phó với tình hình mưa bão diễn biến phức tạp cuối năm 2022 tại Khu Văn phòng Đà Nẵng.

Theo như dự báo, tình hình mưa bão cuối năm 2022 diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình đó, từ giữa năm 2022 Công ty đã có quyết định kiện toàn Ban chỉ huy và Đội xung kích phòng chống lụt bão tại trụ sở Văn phòng, với 4 thành viên trong Ban chỉ huy và 18 thành viên trong Đi xung kích (chia thành 2 đội).

Các phương án phòng chống lụt bão cũng đã được Lãnh đạo Công ty thông qua và thực hiện trưc mùa mưa bão bao gồm các hạng mục: chống thấm tường ngoài khu nhà làm việc và nhà kho, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thoát nước, thông cống rãnh, nâng cấp và sửa chữa các bậc nền bị sụt lún, cắt tỉa cây xanh…
Việc ứng phó với các đt mưa bão được Ban chỉ huy chỉ đạo triển khai kịp thời, nhanh chóng. Nhờ vậy mà trải qua cơn bão lịch sử Noru trực tiếp vào miền Trung ngày 27/09/2022, tại Văn phòng Công ty không có thiệt hại đáng kể xảy ra. Công tác dọn dẹp sau bão cũng hoàn thành nhanh chóng trước ngày CBCNV làm việc trở lại.

 

 

 

 

 

Ảnh: Ra quân  dọn dẹp sau cơn bão Noru (28/9/2022)

Thu Sương P1.