ĐOÀN CÔNG TÁC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 EVNNPT THAM QUAN TÌM HIỂU RƠ LE NARI TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI

Thực hiện chỉ đạo của Tập Đoàn điện Lực Việt Nam về thực hiện Hội thi thợi giỏi năm 2022, Công ty Truyền tải đin 2 đang chuẩn bị cho công tác đào tạo nâng cao kiến thức cho các thí sinh dự thi thợ giỏi cấp Tập Đoàn điện lực Việt Nam năm 2022.

Để tiếp cận kinh nghiệm quản lý vận hành cho các rơ le bảo vệ do hãng Nari sản xuất, Công ty Truyền tải điện 2 đã cử nhóm cán bộ kỹ thuật đến tham quan, tiếp nhận thông tin thực tế vận hành với dòng rơ le PCS tại NMTĐ A Lưới.

Qua thời gian 02 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc từ ngày 26/9/2022 đến ngày 27/9/2022 với sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ cán bộ kỹ thuật NMTĐ A Lưới bao gồm: giải đáp các thắc mắc, phân tích các bản tin sự cố thực tế đã xảy ra trên đường dây,…. đoàn công tác Truyền tải đin 2 đã nắm được sâu hơn về công nghệ của dòng rơ le PCS hãng Nari. Qua đó có bước chuẩn bị tốt hơn cho Hội thi thợ giỏi cấp EVN.

Kết thúc đợt tham quan học hỏi, đoàn cán bộ kỹ thuật Truyền tải đin 2 đánh giá cao sự nhiệt tình cũng như sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của NMTĐ A ới.

 

Người viết: Lê Phước Hội

Nhà máy thủy điện A Lưới