Hội thảo trực tuyến nền tàng BASE.VN ngày 4/10/2022 tại văn phòng Công ty.

Hiện nay xu hướng ứng dụng CNTT (số hóa) vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động đa dạng và phức tạp của các Công ty đang là xu hướng của thời đại, tuy nhiên để ứng dụng có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu cụ thể không dễ dàng, Để ứng dụng vào thực tế, cần tìm hiểu “năng lực” của hệ thống chuyển đổi số và “nhu cầu” quản lý điều hành cụ thể trước khi triển khai ứng dụng phù hợp!

Chính vì điều này, ngày 4 tháng 10 năm 2022 , Tổ Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (CNTT&CĐS) đã chủ trì, cùng với các phòng ban khác trong công ty như P2,P3,P4,P7,P8 đã phối hợp nhà thầu hội thảo trực tuyến về nền tảng chuyển đổi số BASE.VN.

                                           Hình 1. Các Phòng chức năng của công ty tham gia hội thảo.

Đơn vị tư vấn đã trình bày, phân tích các cơ sở số hóa hiện tại của các bộ phận phòng ban EVNCHP làm cơ sđể triển khai ứng dụng và phát triển thêm.


Hình 2. “Lộ trình” số hóa được giới thiệu.

         Hình 3. Trình bày và phân tích các khối lượng danh mục cần số hóa.


         Hình 4.Danh mục số hóa hiện tại của EVNCHP.

Hội thảo đã đi sâu vào các vấn đề cần xử lý để ứng dụng hiệu quả vào công việc thực tế một cách hiệu quả, tối ưu nhất.

Hình 5. Các bước tối ưu hóa quy trình.


Hình 6. 3 yếu tố chuyển đổi số.

Tuy nhiên hội thảo cũng chỉ ra rằng máy móc,thiết bị, phần mềm,… không thay thế hoàn toàn cho con người, mà con người vẫn sẽ đóng vai trò quyết định đối với những vấn đề quan trọng.

 Hội thảo tạm “khép lại” với những vấn đề cần nghiên cứu tiếp.

 

Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật