EVNCHP: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

          Ngày 30/09/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tổ chức Lễ công bố bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Tại lễ công bố, ông Trương Công Giới -Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ông Hồ Hoàn Kiếm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2022, thời gian giữ chức vụ được bổ nhiệm là 05 năm.


 

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Hoàn Kiếm đã bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đã tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm, sự nhiệt huyết, nỗ lực hết mình cùng tập thể CBCNV Công ty không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cương vị mới góp phần xây dựng EVNCHP ngày càng phát triển bền vững.

   

Phòng Tổ chức Nhân sự