9 tháng, doanh thu Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung đạt trên 720 tỷ đồng


Trong 9 tháng đầu năm 2022 nhà máy thủy đin A Lưới và Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút của Công ty CP Thủy điện miền Trung vận hành ổn định, tình hình thời tiết và thủy văn tốt. Sản lượng đin thương phẩm trong tháng 9/2022 ước đạt 74,9 triệu kWh và doanh thu ước khoảng 83,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, sản lưng thương phẩm đạt 561,4 triệu kWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt 86% kế hoạch và doanh thu đạt 725,3 tỷ đồng, tăng 93,8% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo 3 tháng cuối năm 2022, khu vực miền Trung có khả năng xảy ra bão và mưa lớn dồn dập và các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Do vậy thời gian tới, Công ty xác định tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để vận hành 2 nhà máy đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2022, sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị xử lý kịp thời khi có sự cố hư hỏng thiết bị xảy ra, không làm ảnh hưng đến sản lưng phát điện và phấn đấu hoàn thành ợt kế hoạch sản lượng và doanh thu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Người viết: Đặng Song Hạ Uyên-Phòng KH-VT