CHÀNG THỢ ĐIỆN ĐI CHỐNG BÃO

NORU đến Anh bồi hồi lo lắng.

Giấc ngủ không tròn, thao thức canh thâu.

Nhìn cơn mưa, bão gió nổi lên rồi

Là Anh phải xa em đến với công trình thuỷ.

Anh không ngại trời đen mây tối

Dẫu có mưa, sấm sét ở lưng đồi,

Anh vẫn vững nguồn năng lượng hào khí.

Quyết giữ gìn công trình được bình yên.

Rồi ngày mai, cơn bão sẽ tan

Mặt trời lên, hoa vẫn nở và chim vẫn hót.

Mọi sự vật sẽ bừng lên tươi sáng.

Anh sẽ về bên em và trao hết những nhớ thương.

P1.