Khảo sát đánh giá tình trạng thiết bị NM Thủy điện A Lưới phục vụ lập KH mua sắm VTTB và sửa chữa bảo dưỡng năm 2023. (Hồng Hạ - A Lưới 22/9/2022).

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2022 , đoàn công tác hỗn hợp gồm đại diện Phòng KH vật tư (P2), phòng kỹ thuật (P4), Lãnh đạo PXSC, PXVH và NM Thủy điện A Lưới (P7), ông Nguyễn Quốc Tuấn cùng ông Ngô Hữu Phương Phó GĐ nhà máy Thủy điện A Lưới đã phối hợp đoàn đánh giá tình trạng các hệ thống thiết bị của NM thủy điện A Lưới để phục vụ cho công tác lập KH mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa NM trong đợt tiểu tu 2 tổ máy phát năm 2023 sắp tới.

Nhà máy thủy điện A Lưới phát điện từ tháng 5 năm 2012, đến nay đã vận hành được hơn 10 năm.

                                                                            Hình 1. Trạm nâng 220 kV của nhà máy.

Nhà máy đã qua đợt tiểu tu năm 2022, và sẽ tiếp tục tiểu tu trong năm 2023, đđảm bảo cung ứng kịp thời các loại VTTB phục vụ vận hành 3 tháng cao điểm cuối năm và tiểu tu 2023, việc xác định đúng chủng loại và số lượng vật tư cần mua sắm là vấn đề quan trọng,là một mảng có tính chất quyết định hoàn thành mục tiêu 2022 và 2023. Để có sơ sở việc rà soát danh mục VTTB đề xuất; Đoàn công tác đã phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Nhà máy xem xét, đánh giá tình trạng thực tế các hệ thống thiết bị đang vận hành qua nhật ký vận hành đến thời điểm hiện tại, hồ sơ quản lý kỹ thuật của NM, làm cơ sđể cân nhắc, đánh giá các đề xuất vật tư cần thiết cho đợt tiểu tu năm 2023.

Hình 2. NMTĐ A Lưới đang vận hành.

        

                                                 Hình 3. Phòng vận hành Trung tâm của nhà máy.

                                     

Hình 4.Nhóm công tác xem xét thiết bị đã xuống cấp, cần thay thế.

           


                                       Hình 5.Nhóm công tác xem xét các phần tử của máy biến áp nâng T1.


Ngoài việc xem xét tình trạng TB trên cơ sở thực tế, Phòng KHVT (P2) cũng đã kiểm tra, đối chứng các vật tư đã có, tồn kho đđảm bảo các VTTB đưa vào kế hoạch 2023 là cần thiết, hợp lý, không trùng lắp.

Hình 6. Kho vật tư thiết bị dự phòng của NMTĐ A Lưới.

Sau khi tìm hiểu thực tế, đoàn công tác đã triển khai họp trực tiếp giữa các bộ phận liên quan, để giải thích, làm rõ đánh giá sự cần thiết của từng hạng mục vật tư thiết bị để thống nhất danh mục VTTB dự kiến phục vụ sửa chữa, dự phòng trong quá trình vận hành năm 2023 cho NMTĐ A Lưới, đảm bảo dự phòng mức hợp lý, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sửa chữa phục vụ vận hành an toàn, tin cậy 2 khối tổ máy.

Hình 7. Họp trực tiếp, làm rõ lý do mục đích sử dụng của đề xuất VT thay thế và dự phòng năm 2023.

Với nỗ lực của tập thể, tích cực tranh thủ thời gian làm việc triệt để; Kết thúc đợt công tác, đoàn công tác của P2,P4,P7 và lãnh đạo của NMTĐ A Lưới đã thống nhất danh mục vật tư đề xuất 2023 cho nhà máy, với sự phân tích cụ thể lý do sử dụng cho từng mục đề xuất VTTB phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng, vận hành cho NMTĐ A Lưới năm 2023 sắp tới cũng như dự phòng vận hành.

 

Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật