EVNCHP: Tham gia Hội thảo Tập huấn về Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

       Ngày 06 tháng 09 năm 2022, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung đã tham gia Hội nghị tập huấn: Luật Bảo vệ môi trưng năm 2020 và các văn bn hướng dẫn thi hành Luật do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức .

           Tại buổi hội thảo, ông Vũ Tài Huy - Văn phòng Tổng cục Môi trường đã thảo luận về nội dung phương thức quản lý môi trường của dự án đầu thông qua các tiêu chí về môi trường. Nội dụng buổi tấp huấn đã giúp các đơn vị tham gia nắm các quy định của pháp luật về thực hiện đánh giá bộ tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường  và các quy định pháp luật về  thực hiện cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, quan trắc, chất thải..

Phòng Tổ chức -Nhân sự