Khảo sát đánh giá tình trạng TB NMĐMT Cư Jut phục vụ lập KH mua sắm VTTB và sửa chữa bảo dưỡng năm 2023. (Cư Jut - Đăk Nông 21/9/2022).

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2022 , đoàn công tác hỗn hợp phòng kỹ thuật (P4), Phòng KH vật tư (P2), NMĐMT Cư Jut (P8) ông Lê Quý Anh Tuấn Phó Tổng GĐ Công ty đã phối hợp thực hiện chuyến khảo sát đánh giá tình trạng các hệ thống thiết bị của NM điện mặt trời Cư Jut để phục vụ cho công tác lập KH mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa NM trong đợt tiểu tu năm 2023.

Hình 1. “Cánh đồng Pin” của NM đang vận hành.

Nhà máy điện mặt trời Cư Jut phát điện ngày 20/4/2019, đến nay đã vận hành được 4 năm.

          Nhà máy đã qua đợt trung tu năm 2022, năm 2023 nhà máy sẽ quay lại chu kỳ tiểu tu theo quy định. Đoàn công tác đã phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Nhà máy xem xét, đánh giá tình trạng thực tế các hệ thống thiết bị đang vận hành qua nhật ký vận hành đến thời điểm hiện tại, hồ sơ quản lý kỹ thuật của NM, làm cơ sđể cân nhắc, đánh giá các đề xuất vật tư cần thiết cho đợt tiểu tu năm 2023.

Hình 2. Trạm Inveter của nhà máy.

Hình 3. Trạm nâng 110kV của nhà máy đang vận hành.

Ngoài cơ sở thực tế, Phòng KHVT (P2) cũng đã kiểm tra, đối chứng các vật tư đã có, tồn kho đđảm bảo các VTTB đưa vào kế hoạch 2023 là cần thiết, hợp lý, không trùng lắp.

Hình 4.Các vật tư dự phòng trong kho.

         

Hình 5. Rôbốt rửa Pin đang cần thay Pin mới.


Trên cơ sở các thông tin thu thập thực tế, đoàn tham quan đã triển khai họp trực tiếp giữa các bộ phận liên quan, cân nhắc, đánh giá sự cần thiết của từng hạng mục vật tư thiết bị đđảm bảo lựa chọn chính xác phục vụ công việc sửa chữa, dự phòng trong quá trình vận hành, đảm bảo lượng hàng hóa, VTTB tồn kho ở mức hợp lý.

Hình 6. Đoàn công tác đang thảo luận.

          

Kết thúc đợt công tác, đoàn công tác của P2,P4,P8 và Phó tổng GĐ phụ trách kỹ thuật của EVNCHP đã thống nhất danh mục vật tư đề xuất 2023 cho nhà máy, tạo cơ sđể phòng KHVT xác định chính xác danh mục vật tư, phân chia gói thầu, triển khai đấu thầu, cung ứng vật tư kịp thời phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng, vận hành năm 2023 sắp tới.

 

Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật