EVNCHP: tham gia ủng hộ chương trình Xây dưng Nông thôn mới

     Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, những năm qua luôn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng qua đó thể hiện trách nhiệm, bổn phận với xã hội và nhất là tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, chia sẽ khó khăn với địa phương trên địa bàn xây dựng nhà máy thủy điện A ới. Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ xây dựng nông thôn thôn mới của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái, Đoàn đại diện Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung đã tổ chức ủng hộ đóng góp một phần kinh phí để xây dựng cổng chào tại thôn Tu Vay thuộc xã Hồng Thái, huyện A ới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây cũng là hot động ý nghĩa mà Công ty tham gia hỗ trợ nhằm đồng hành cùng UBND xã Hồng Thái chia sẽ khó khăn cùng đồng bào huyện A ới tỉnh thừa thiên Huế .


Phòng Tổ chức -Nhân sự