Chuyển đổi số trong công việc phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư

Hiện nay, các dự án đầu tư nguồn và lưới điện của EVNCPC đều có phân tích hiệu quả đầu tư thông qua bài toán phân tích kinh tế tài chính (KTTC), tuy nhiên các đơn vị tư vấn thực hiện việc tính toán, phân tích bằng phần mềm excel, số liệu đầu vào tính toán không thống nhất giữa các dự án. Thông tin không đồng nhất dẫn đến khó kiểm soát và mất nhiều thời gian trong khâu kiểm tra, thẩm định. Nhằm đảm bảo hiệu quả cho công tác quản lý của EVNCPC, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT)đã lập phương án xây dựng chương trình phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư kèm hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất trong toàn EVNCPC, phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư nguồn và lưới điện trước khi quyết định đầu tư dự án và đánh giá kết thúc dự án.
Chuyển đổi số trong công việc phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư

Giao diện đăng nhập chương trình phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư

Từ những yêu cầu trên, CPC IT đã thực hiện xây dựng chương trình phân tích kinh tế - tài chính dự án đầu tư. Giao diện chương trình như sau:

Thao tác thêm mới dự án

Gửi số liệu dự án kèm tin nhắn eOffice

Kết quả báo cáo thông tin dự án

Với các mục tiêu khi xây dựng dự án như: Đồng nhất dữ liệu giữa các bên quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn; tra cứu thông tin nhanh và chính xác; hệ thống có khả năng mở rộng, cung cấp dữ liệu cho portalnew, website cpc.vn và các ứng dụng khác của EVNCPC thông qua API. Về giao diện, chương trình có một số tính năng như: Giao diện đơn giản, trực quan, các thành phần điều khiển trên giao diện bố trí hợp lý giúp người dùng, người quản trị thao tác dễ dàng, toàn bộ giao diện, nội dung hiển thị, hệ thống cảnh báo và trợ giúp của phần mềm là định dạng dữ liệu Unicode theo tiêu chuẩn UTF-8, có giao diện với cấu trúc tương tự chương trình IMIS, các chức năng chạy tốt trên trình duyệt Chrome.

Hiện nay, chương trình đã được triển khai cho các đơn vị thành viên trực thuộc EVNCPC, cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra, góp phần giảm nhẹ việc đối soát và tra cứu thông tin do dữ liệu đã được hệ thống quản lý tập trung, giúp đơn vị chủ đầu tư có cái nhìn trực quan và chính xác hơn trước khi có quyết định phê duyệt các dự án đầu tư nguồn và lưới điện, đánh giá kết thúc dự án.

P5 st - Nguồn: cpc.vn