HOÀN THÀNH ĐẠI TU HỆ THỐNG CẨU TRỤC GIAN MÁY, TIỂU TU HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, HỆ THỐNG 35KV – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI

Hệ thống cẩu trục Nhà máy đã đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành trước thời hạn trong công tác xử lý hầm và tiểu tu 2 tổ máy vừa qua. Trải qua đợt xử  lý hầm và tiểu tu 2 tổ máy năm 2022 vừa qua. Với nhu cầu vận chuyển các vật tư thiết bị đặt biệt tăng cao, hệ thống cẩu trục gian máy đã làm việc liên tục trong thời gian dài.

Đ đảm bảo hệ thống được hoạt động tốt, ổn định trong thời gian vừa qua các cán bộ Nhà máy thủy đin A Lưi đã tiến hành công tác đại tu hệ thống cẩu trục. Các bộ phận của hệ thống được tiến hành kiểm tra, rà soát và khắc phục những hư hng để hệ thống đt được tính ổn định trong quá trình vận hành sau này.

Toàn bộ bề mặt hệ thống cẩu trục đưc đánh g và sơn lại, kiểm tra toàn bộ hệ thống đin đồng thời toàn bộ cáp tời đã được kiểm tra, đánh giá và bo dưỡng nhằm đưa hệ thống hoạt động tốt nhất có thể.

Bên cạnh công tác đại tu hệ thống cẩu trục gian  máy, cùng thời gian này hệ thống thông gió và hệ thống 35kV Nhà máy cũng được tiến hành tiểu tu.

Các đng cơ, hệ thống điều khiển được kiểm tra và hiệu chỉnh nhằm tối ưu hóa kh năng hot động của thiết bị.

Với lịch công tác liên tục tuy nhiên với sự nỗ lực của các cán bộ công nhân viên Nhà máy các hệ thống đã đưc hoàn thành đúng mục tiêu và chất lượng.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiên:

     


Hệ thống cẩu trục đã đưc sơn mới

 

Tiến hành kiểm tra, bảo dưng đng cơ và máy biến áp 35kV

Xịt rữa các cửa gió của hệ thống thông gió Nhà máy

 

 

Người viết: Phan Gia Hưng

Nhà máy thủy điện A Lưới