KIỂM TRA CÔNG TÁC THI CÔNG CÁC GÓI THẦU DUY TU BẢO DƯỠNG - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI NĂM 2022

Căn cứ kết luận giao ban tuần về việc kiểm tra đánh giá tình hình thi công các gói thầu duy tu bão dưỡng năm 2022 tại Nhà máy thủy đin A Lưới.

Ngày 6/9/2022 Lãnh đạo công ty cùng các phòng Ban của EVNCHP tiến hành kiểm tra hiện trường thi công các gói thầu 21/2022/XL-AL, 22/2022/XL-AL, 38/2022/XL-AL, 46/2022/XL-AL và họp đánh giá tiến độ thi công các gói thầu trên, yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đđảm bảo việc thi công hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2022.

 

 Hình ảnh: Họp đánh giá tiến độ thi công các gói thầu duy tu bảo dưỡng năm 2022

 

                                                                       Tác giả: Huỳnh Đình Dũng - P6