Đảng ủy CTCP Thủy điện Miền Trung đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 6 tháng 8 năm 2022 Đảng ủy CTCP Thủy điện Miền Trung đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tại văn phòng CTCPTĐ Miền Trung.

Tuy đang mùa sản xuất nhưng Các phòng ban và hai Nhà máy TĐ A lưới, NMĐMT Cư Jut đều sắp xếp để các đồng chí đảng viên chủ chốt về dự hội nghị.

Hình 1. Đồng chí Điệp đang dẫn chương trình.

Hình 2. Đồng chí bí thư đảng ủy Trương Công Giới chủ trì hội nghị.

       Hội nghị đã tổng kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, điểm nổi bất nhất đó là dưới sự lãnh đạo của Tổ chức đảng, công tác sản xuất kinh doanh mua bán điện 6 tháng đầu năm đã thành công rực rỡ, doanh thu và lợi nhuận đạt ở mức cao, vượt kế hoạch năm, đây là một thành công đặc biệt quan trọng của đảng ủy và tập thể CBNV toàn công ty.

Hình 3. Đại diện chi bộ NMTĐ A Lưới đọc tham luận.

Hình 4. Bí thư chi bộ NMĐMT Cư Jut đọc tham luận.

Hình 5. Các đồng chí đảng viên dự hội nghị.


Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực,ới sự chỉ đạo của đồng chi Bí thư Trương công Giới, hội nghị đã thống nhất phương hướng 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tích cực sản xuất mua bán điện với hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, hoàn thành tốt hơn nữa mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

 

Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật