Huấn luyện và diễn tập PCCC cho khối văn phòng Công ty năm 2022

Ngày 3 tháng 8 năm 2022 Công an PCCC thành phố Đà Nẵng đã tổ chức huấn luyện kỹ thuật, kỹ năng PCCC cho CBNV khối văn phòng Công ty đồng thời diễn tập phối hợp PCCC giữa lực lượng PCCC chuyên nghiệp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của văn phòng CTCPTĐ Miền Trung.

Tuy đang bận rộn công việc nhưng CBNV các phòng ban công ty đã sắp xếp, tham dự khóa huấn luyện đầy đủ nhất.

Khóa huấn luyện bắt đầu bằng việc hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị PCCC thông dụng như bình CO2, vòi phun, dây dẫn,… đang có trong trang bị PCCC của văn phòng công ty.

Hình 1. Chiến sỹ công an PCCC hướng dẫn sử dụng dây và vòi phun nước chữa cháy.

        

Hình 2. Hướng dẫn sử dụng vòi phun nước.

Ngay sau khi hướng dẫn lý thuyết, CBNV VP Công ty đã triển khai thực tập sử dụng thiết bị PCCC để dập cháy mô phỏng thực tế, nhằm rèn luyện, làm quen với trang bị và điều kiên thực tế.

          Hình 3. Hai CBNV P3 và P4 sử dụng bình CO2 dập đám cháy mô phỏng.

         

Hình 4. CBNV P3,P4 sử dụng bình CO2 dập cháy.

Sau khi hoàn thành khoa mục dập cháy nhỏ bằng bình CO2, CBNV VPCT phối hợp Đội công an PCCC Đà Nẵng diễn tập phối hợp PCCC dập đám cháy lớn sử dụng vòi phun PCCC và xe chữa cháy chuyên dụng.


Hình 5. Lực lượng tại chỗ triển khai ống dẫn nước.

Hình 6. Xe PCCC triển khai dây và lăng phun.

Hình 7. Xe PCCC phối hợp lực lượng PCCC tại chỗ dùng vòi phunớc công suất lớn dập dám cháy giả định.

          Với sự nỗ lực tích cực của CBNV khối văn phòng Công ty và sự phối hợp nhịp nhàng của cán bộ chiến sỹ PCCC thành phố Đà Nẵng, đợt huấn luyện, diễn tập PCCC cho khối VP công ty năm 2022 đã hoàn thành nhanh gọn, ôn luyện lại kiến thức kỹ năng PCCC và khả năng phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu PCCC đối với khối VP.


Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật